SPRENDIMAS

ITPC Verslas sudarytas iš atskirų modulių, kuriuos esant poreikiui galima nesunkiai kombinuoti. Šie moduliai sukurti išanalizavus per daug metų sukauptą informaciją apie įmonių poreikius valdant verslo procesus. Ši sistema padeda įmonės duomenis pasiekti realiu laiku, išanalizuoti gautus rezultatus ir priimti tinkamą sprendimą.

ITPC Verslą sudaro šie moduliai

Darbuotojų modulis – kaupiami detalūs duomenys apie darbuotojus. Jiems galima priskirti atitinkamą rolę ir teises, apriboti prienamumą prie tam tikrų duomenų.
Klientų modulis – kaupiami detalūs duomenys apie klientus (CRM) su galimybe pridėti, pašalinti, redaguoti ir peržiūrėti įrašus.
Užsakymų modulis – vienoje vietoje registruojami klientų užsakymai, su galimybe planuoti užsakymo įgyvendinimo datą ir stebėti užsakymo vykdymą. Formuojamas darbuotojų, dirbančių prie užsakymo, veiksmų registras, kuriame matomas darbuotojas su atliktais veiksmais ir datomis.
Ataskaitų modulis – pagal pasirinktus duomenis generuojamos PDF ataskaitos.
Procesų valdymo modulis – galimybė nusistatyti norimą procesų eigą, terminus, atsakingus darbuotojus. Automatiškai siunčiami pranešimai darbuotojams apie turimus atlikti darbus arba vėluojančias užduotis.
Sąskaitų ir mokėjimų modulis – galima automatiškai sugeneruoti sąskaitas baigtiems užsakymams ir išsiųsti jas klientams. Galima stebėti vėluojančius apmokėti užsakymus ir klientų skolas.
Statistikos modulis – pateikiamas grafikas su pradelstais mokėjimais ir priimtais užsakymais pagal klientus, bei visų užsakymų ir skolų sumos. Galima formuoti grafikus pagal klientus ir pagal datą.
Vizitų modulis – kaupiami duomenys apie vizitus pas klientus, vizite dalyvaujančius asmenis, vizitų laiką ir tikslą. Suplanuoti ir įvykę vizitai atvaizduojami kalendoriuje.

Projektuojant ITPC Verslo modulius buvo atsižvelgiama į problemas ir iššūkius su kuriais susiduria įmonės valdydamos verslo procesus dėl to sukurti ir įdiegti moduliai padės įmonei lengviau ir greičiau išspręsti susidariusias problemas ir užduotis.